İZMİR DEFTERDARLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

TAŞIT VE TAŞINIR SATIŞ İHALELERİ

Ödemiş Malmüdürlüğünce

21 Kasım 2017 tarihinde

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bulunan Hurda Malzeme"

satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı liste için tıklayınız.

Ödemiş Malmüdürlüğünce

21 Kasım 2017 tarihinde

"656 Adet Tescilsiz Hurda Motosiklet"

satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı liste için tıklayınız.

Hükümet Konağı C Blok Konak - İZMİR

 

Telefon: 0232 - 489 41 40

Faks: 0232 - 441 89 68