Sıra NoHizmetin AdıBaşvuruda İstenilen BelgelerHizmetin Tamamlanma Süresi
1KPSS Sonucuna göre (B) grubu kadrolara atama1) Mal bildirimi
2) Askerlikle ilgili yazılı beyan
3) Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan
4) Mezuniyet belgesi(Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir.)
5) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan
6) 6 adet fotoğraf
30 gün
2Yeniden atama için izin talebi1) Şahsın talebi
2) Adli sicil kaydına ilişkin beyan
3) Güvenlik soruşturması formu
4) Memuriyette bulunulmayan sürelerde hangi işle intikal ettiğine dair belge
30 gün
3Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle Görevlerinden Ayrılmış Olan Personelin Hususi Damgalı Pasaport Talep İşlemleri1) Şahsın talebi
2) Nüfus Cüzdan Örneği
2 gün
4Emekli Personele Kimlik Belgesi Verilmesi1)  Kimlik Talep Formu
2)  2 adet fotoğraf
5 Gün
5Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği Gereğince Yüksek Öğrenim öğrencileri Staj işlemleri1) Nüfus cüzdanı örneği
2) Adli sicil belgesi
3) Staj yapması gerektiğine, staj süresine ve staj süresince sigortalı sayılmasına ilişkin öğrenim gördüğü okuldan alacağı belge
4) Öğrenci belgesi
5) Staj süresince zorunlu staj dışında ücret talep edilmediğine ilişkin dilekçe
30 gün
6Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle Görevlerinden Ayrılan Personele Hizmet Belgesi Verilmesi1) Şahsın talebi1 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:Defterdarlık Makamı
İsim:Birol ÖZDEN
Unvan:Defterdar V.
Adres:İzmir Defterdarlığı C Blok Hükümet Konağı
Konak / İzmir
Telefon:+90 232 441 7096
Faks:+90 232 441 8968
İkinci Müracaat Yeri:Valilik Makamı
İsim:Cumhur Güven TAŞBAŞI
Unvan:Vali Yardımcısı
Adres:İzmir Valiliği C Blok Hükümet Konağı
Konak /İzmir
Telefon:+90 232 455 8214
Faks:+90 232 483 2285