Sıra NoHizmetin AdıBaşvuruda İstenilen BelgelerHizmetin Tamamlanma Süresi
1Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi1 – Konusuna göre;
a) İlgili idarenin yazısı
b) Mahkeme kararı
c) İdari para cezası karar tutanağı
d) Ecrimisil İhbarnamesi
e) İlgilinin beyanı
15 Dakika
2Adli Teminat İşlemleri1 – Tahsilinde;
a)Mahkeme Kararı
2- İadesinde;
a) Mahkeme Kararı
b) Alındı aslı
c) Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
15 Dakika
3Teminat Alınması1-İhaleyi yapan kurumun yazısı
2- Teminat olarak kabul edilecek değerler
15 Dakika
4Kesin Teminat İadesi1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksiz yazısı
2- Alındı Belgesi
3- SGK ilişiksizlik belgesi
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
45 Dakika
5Geçici Teminat İadesi1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı
2- Alındı belgesi
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
45 Dakika
6Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler1- Alındı belgesi
2- İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
3- İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
1 Saat
7Mahsup Belgesi Niteliğinde Muhasebe İşlem Fişi VerilmesiKimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe10 Dakika
8Emanet İade İşlemleri1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe
2- Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)
3- Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi
30 Dakika
9Kaybedilen Alındı Belgeleri İçin Tasdikli Suret Verilmesi1- Dilekçe
2- Gerekli hallerde gazete ilanı
1 Saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:Defterdarlık Makamı
İsim:Birol ÖZDEN
Unvan:Defterdar V.
Adres:İzmir Defterdarlığı C Blok Hükümet Konağı
Konak / İzmir
Telefon:+90 232 441 7096
Faks:+90 232 441 8968
İkinci Müracaat Yeri:Valilik Makamı
İsim:Cumhur Güven TAŞBAŞI
Unvan:Vali Yardımcısı
Adres:İzmir Valiliği C Blok Hükümet Konağı
Konak /İzmir
Telefon:+90 232 455 8214
Faks:+90 232 483 2285