İZMİR DEFTERDARLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

MEVZUAT

Milli Emlak Mevzuatı

İhale Mevzuatı

İdari Düzenlemeler

Mahkeme Kararları

Hükümet Konağı C Blok Konak - İZMİR

 

Telefon: 0232 - 489 41 40

Faks: 0232 - 441 89 68