Bağlı Birimler

  • Muhakemat Müdürlüğü
  • Muhasebe Müdürlüğü
  • Askeri Ve Mülki Saymanlıklar
  • Döner Sermaye Saymanlıkları
  • Karşıyaka Emlak Müdürlüğü
  • Balçova Emlak Müdürlüğü
  • Konak Emlak Müdürlüğü
  • Kayyımlık Bürosu
  • Defterdarlık Konukevinin Gözetim, Denetim Ve Koordinasyonu