Duyurular

Karaburun Malmüdürlüğü Kiralama İhale İlanı

Defterdarlığımız Karaburun Malmüdürlüğünce, Karaburun İlçesi Parlak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait olan Parseller üzerindeki zeytin ağaçlarının bakımı ve mahsullerinin toplanması amacıyla 28.06.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
Taşınmaz Listesi ve İhale Metni için tıklayınız. 

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.

Karaburun Malmüdürlüğü Kiralama İhale İlanı

Defterdarlığımız Karaburun Malmüdürlüğünce, Karaburun İlçesi Mordoğan/Çatalkaya Mahallesi Çamlık mevkiinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki yerlerden olan 129.932,00 m² lik alan üzerindeki fıstık çamı ağaçlarının bakımı ve mahsullerinin toplanması amacıyla 21.06.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü kiralama ihalesi yapılacaktır.
İhale Metni için tıklayınız.  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.