Duyurular

Karşıyaka 1. (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu 2017/33 Satış İlanı

Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde bulunan, tapunun 37716 ada 21 parsel numarasında kayıtlı, kısmen Mahkeme kararı gereğince kayyımlıkla yönetilen taşınmazın, Karşıyaka 1. (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğunun 2017/33 satış dosyasından satışı yapılacaktır.

1.Satış tarihi : 09.07.2018 günü 14:30 – 14:40 arası

2.Satış tarihi : 03.08.2018 günü 14:30 – 14:40 arası

Karşıyaka Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu ilan metni için tıklayınız. 

Kiraz Malmüdürlüğü Taşınmaz Kiralama İlanı (Ağaçlandırma)

Defterdarlığımız Kiraz Malmüdürlüğünce, Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi 879 ada 22 parsel de ham toprak vasfıyla Hazine adına kayıtlı taşınmaz ağaçlandırılmak üzere kiraya verilecektir.
Başvuru süresi : 17.07.2018 Salı günü saat 17:00’ye kadar olup başvurular Kiraz Malmüdürlüğüne yapılacaktır.
İlan Metni için tıklayınız. 

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Arsa Karşılığı İnşaat İhale İlanı

Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca 28.06.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Pazarlık Usulü ile arsa karşılığı inşaat ihaleleri yapılacaktır.
İhale Metni için tıklayınız.  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.