Kategori: Duyurular

Karaburun Malmüdürlüğü Taşınmaz Kiralama İlanı

Defterterdarlığımız Karaburun Malmüdürlüğünce ekli listede nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazlar, Hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, Hak sahibi olarak belirlenenlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle kiralanacaktır.
Son Başvuru Tarihi : 15.05.2018 mesai saati bitimine kadar
İlan Metni ve Taşınmaz Listesi için tıklayınız. 

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat Karşılığı İnşaat İhalesi İlanı

Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca 24.05.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Pazarlık Usulü ile kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacaktır.
İhale Metni için tıklayınız.  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.

696 Sayılı KHK Uyarınca İzmir Defterdarlığı ve İzmir Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlıkları Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Sürekli İşçi Kadrosuna Geçmek İsteyenlerin Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

20.11.2017 tarih ve 696 sayılı KHK’nın 127 inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sözleşmeleri kapsamında alt işverenlerce çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına alınmasına ilişkin olarak, İzmir Defterdarlığı ve bağlı hizmet binalarında temizlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Defterdarlığı Personel Müdürlüğü’ne, Torbalı Kaçak Akaryakıt Depolama Alanı’nda işçi ve güvenlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü’ne ve Vergi Denetim Kurulu’nun İzmir Grup Başkanlıklarında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’na başvuru yapanların 12/03/2018 ve 14/03/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınavlarının sonuçlarına ilişkin kesinleşmiş listeler İdarelerin ilan panolarına asılmıştır.

İlan olunur.

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Arsa Karşılığı İnşaat İhale İlanı

Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca 25.04.2018 ve 26.04.2018 tarihlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Pazarlık Usulü ile arsa karşılığı inşaat  ihaleleri yapılacaktır.
Taşınmaz listesi  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.