Duyurular

696 Sayılı Khk Uyarınca İzmir Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlıkları Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Sürekli İşçi Kadrosuna Geçmek İsteyenlerin Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

20.11.2017 tarih ve 696 sayılı KHK’nın 127 inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sözleşmeleri kapsamında alt işverenlerce çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına alınmasına ilişkin olarak, Vergi Denetim Kurulu İzmir Grup Başkanlıklarında temizlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’na başvuru yapan ve 13/12/2018 tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınav sonucuna ilişkin duyuru İdarelerin ilan panolarına asılmıştır.

İlan olunur.

Enflasyonla Topyekün Mücadele

Türkiye’nin 2019-2021 yılları arasını kapsayan, ekonomide iş planını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı’nda, temel politikaların kurgulandığı alanların başında Enflasyon ile Mücadele gelmektedir.

Özellikle son dönemde kurda meydana gelen spekülatif artışlar sonucu fiyatlamalarda yaşanan yukarı yönlü gidiş, yüksek enflasyona neden olmuştur.

Gelinen durum, sadece kamu kurumları ya da bakanlıkların mücadelesinin ötesinde, Enflasyonla Topyekun Mücadele ihtiyacını doğurmuştur.

Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan bu program, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için linke tıklayınız.  enflasyonlamucadele.org.tr