Bağlı Birimler

 • Personel Müdürlüğü
 • Suriye Uyruklular
 • Bilgi İşlem Birimi
 • Teknik Büro Koordinatörlüğü
 • Tespit Ve İmar Takip Koordinatörlüğü
 • Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü
 • Malmüdürlükleri
 • Sivil Savunma Uzmanlığı
 • İl Acil Yardım Planı Bilgilendirme Ve Koordinasyonu
 • Bina Koruma Amirliğinin Gözetim Ve Kontrolü
 • Yemekhane İş Ve İşlemleri
 • İç Kontrol Eylem Planı (İkep)