Duyurular

Karaburun Malmüdürlüğü Kiralama İhale İlanı

Defterdarlığımız Karaburun Malmüdürlüğünce 05.04.2018 ve 06.04.2018 tarihinde ekli listede belirtilen taşınmazın/taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince kiralama ihaleleri yapılacaktır.
Taşınmaz listesi  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.

 

Yatırım Teşvik Kapsamında İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Hazine Taşınmazları İlanı

Defterdarlığımız Balçova Emlak Müdürlüğünce, Kamu Taşınmazlarının Yatırımcılara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslar kapsamında belirlenen ve üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

Son başvuru tarihi : 07.05.2018 saat 16:00

Taşınmaz listesi ve ilan metni için tıklayınız.  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.

 

Ödemiş Malmüdürlüğü Kiralama İhale İlanı

Defterdarlığımız Ödemiş Malmüdürlüğünce 28.03.2018 tarihinde ekli listede belirtilen taşınmazın/taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince kiralama ihaleleri yapılacaktır.
Taşınmaz listesi  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.

 

İzmir Defterdarlığı / VDK İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İşlemlerine İlişkin Sınav Duyurusu

20.11.2017 tarih ve 696 sayılı KHK’nın 127 inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sözleşmeleri kapsamında alt işverenlerce çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına alınmasına ilişkin olarak, İzmir Defterdarlığı ve bağlı hizmet binalarında temizlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Defterdarlığı Personel Müdürlüğü’ne, Torbalı Kaçak Akaryakıt Depolama Alanı’nda işçi ve güvenlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü’ne ve Vergi Denetim Kurulu’nun İzmir Grup Başkanlıklarında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’na başvuru yapanların başvuru durumları Valilik Makamı’nın 15/01/2018 tarih ve 3402 sayılı Oluru ile teşkil edilen Tespit Komisyonu’nca karara bağlanmış olup, başvurusu kabul edilip sınava girmeye hak kazanan adayların listesi kesinleşmiştir.

Başvuruları kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isim ve sınava giriş bilgileri listesi ve ilan metni için tıklayınız

 

696 Sayılı KHK Uyarınca İzmir Defterdarlığı Ve İzmir Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlıkları Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Başvuruda Bulunanların Başvuru Sonuçlarına İlişkin Kesinleşmiş Listeler

20.11.2017 tarih ve 696 sayılı KHK’nın 127 inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sözleşmeleri kapsamında alt işverenlerce çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına alınmasına ilişkin olarak, İzmir Defterdarlığı ve bağlı hizmet binalarında temizlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Defterdarlığı Personel Müdürlüğü’ne, Torbalı Kaçak Akaryakıt Depolama Alanı’nda işçi ve güvenlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü’ne ve Vergi Denetim Kurulu’nun İzmir Grup Başkanlıklarında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’na başvuru yapanların başvuru durumlarına ilişkin kesinleşen (01/03/2018) listeler İdarelerin ilan panolarına asılmıştır.

İlan olunur.

 

Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu 2017/12 Satış İlanı

Menemen İlçesi, Seyrek Mahallesinde bulunan ve tapunun 865 ada 2 parsel numarasında 1310 m² yüz ölçümlü olarak kayıtlı, Mahkeme kararı gereğince 73/1310 hissesi Kayyımlıkla  yönetilen taşınmazın,  Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2017/12 dosyasından satışı yapılacaktır.

1.Satış tarihi : 09.04.2018

2.Satış tarihi : 04.05.2018

Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu ilan metni için tıklayınız. 

 

Balçova Emlak Müdürlüğü Taşınmaz Satış, Kiralama ve İrtifak Hakkı, Kullanım İzni İhale İlanı

Defterdarlığımız Balçova Emlak Müdürlüğünce 27.03.2018 ve 28.03.2018 tarihlerinde ekli listede belirtilen taşınmazın/taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre yapılacak satış, kiralama ve 2886 sayılı kanunun 51/g maddesine göre yapılacak irtifak hakkı, kullanım izni ihaleleri yapılacaktır.

Taşınmaz listesi  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.

 

Tire Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu 2017/15 Satış İlanı

Tire ilçesi, İpekçiler mahallesinde bulunan ve tapunun 246 ada 9 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Mahkeme kararı gereğince Tire (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğunun 2017/15 dosyasından satışı yapılacaktır.

1.Satış tarihi : 28.03.2018

2.Satış tarihi : 25.04.2018

Tire Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu ilan metni için tıklayınız. 

 

İzmir Defterdarlığı ve İzmir Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Başvuruda Bulunanların Başvuru Sonuçları

İzmir Defterdarlığı ve İzmir Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığınca yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan sürekli işçi kadrolarına geçebilmek için başvuruda bulunanların başvuru sonuçları İzmir Defterdarlığı Personel Müdürlüğü / İzmir Defterdarlığı Bornova Emlak Müdürlüğü / İzmir Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığı İlan Panosunda ilan edilmiştir. 26.02.2018