Duyurular

Karaburun Malmüdürlüğü Kiralama İhale İlanı

Defterdarlığımız Karaburun Malmüdürlüğünce, Karaburun İlçesi Mordoğan/Çatalkaya Mahallesi Çamlık mevkiinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki yerlerden olan 129.932,00 m² lik alan üzerindeki fıstık çamı ağaçlarının bakımı ve mahsullerinin toplanması amacıyla 21.06.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü kiralama ihalesi yapılacaktır.
İhale Metni için tıklayınız.  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.

Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat Karşılığı İnşaat İhalesi İlanı

Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca 24.05.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Pazarlık Usulü ile kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacaktır.
İhale Metni için tıklayınız.  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.