Taşınmaz Mal İhaleleri

Defterdarlığımız Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünce 05.06.2018 ve 06.06.2018 tarihlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 11 adet taşınmazın satış ve 2 adet taşınmazın kiralama ihalesi yapılacaktır.
Taşınmaz listesi  

Defterdarlığımız Kınık Malmüdürlüğünce 30.05.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
Taşınmaz listesi  

Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca 24.05.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Pazarlık Usulü ile kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacaktır.
İhale Metni için tıklayınız.