Taşınır Mal İhaleleri

Defterdarlığımız Bornova Emlak Müdürlüğünce 19.03.2018 tarihlerinde ekli listede belirtilen taşınır/taşınırların 2886 sayılı kanunun 51/a maddesine göre taşınırmal satış ihaleleri yapılacaktır.
Taşınırmal listesi  

Defterdarlığımız Kınık Malmüdürlüğünce 22.02.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre yapılacak olan Hurda Araçlarına satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

Taşınırmal listesi