İZMİR DEFTERDARLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR

Kültür ve Turizm Bakanlığının

‘Sit Alanında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik’

Hükümleri uyarınca değerlendirilmesi uygun görülerek trampa kapsamına alınan taşınmazlar

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE/KÖY

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M²)

TRAMPA YAPILACAK KISIM

M² BEDELİ

ARSA BEDELİ (TL)

MUHDESAT

TOPLAM KIYMET TAKDİRİ

İMAR DURUMU

FİİLİ DURUMU

EDİNİM VE TAPU KAYDI

İzmir

Urla

Birgi

156

5

2739,27

2739,27

31,15

85325,52

 

85325,52

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

boş

3402/22 a-18.11.2015

Hükümet Konağı C Blok Konak - İZMİR

 

Telefon: 0232 - 489 41 40

Faks: 0232 - 441 89 68