İZMİR DEFTERDARLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

DEFTERDAR YARDIMCILARI ve GÖREV DAĞILIMI

Mahmut Taner BURCU

Hamit Kenan YILDIZ

 • MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
 • MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • ASKERİ ve MÜLKİ SAYMANLIKLAR
 • DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI
 • KARŞIYAKA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 • BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 • KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 • KAYYIMLIK BÜROSU
 • DEFTERDARLIK KONUKEVİNİN GÖZETİM, DENETİM ve KOORDİNASYONU
 • PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 • SURİYE UYRUKLULAR
 • KHK İŞLEMLERİ İL BÜROSU
 • BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
 • TEKNİK BÜRO KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • TESPİT ve İMAR TAKİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • DEFTERDARLIK UZMANLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • MALMÜDÜRLÜKLERİ
 • SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
 • İL ACİL YARDIM PLANI BİLGİLENDİRME ve
 • KOORDİNASYONU
 • BİNA KORUMA AMİRLİĞİNİN GÖZETİM ve
 • KONTROLÜ
 • YEMEKHANE İŞ ve İŞLEMLERİ
 • İÇ KONTROL EYLEM PLANI (İKEP)

Hükümet Konağı C Blok Konak - İZMİR

 

Telefon: 0232 - 489 41 40

Faks: 0232 - 441 89 68