İZMİR DEFTERDARLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

DEFTERDAR YARDIMCILARI ve GÖREV DAĞILIMI

Birol ÖZDEN

Mahmut Taner BURCU

Hamit Kenan YILDIZ

 • MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 • KARŞIYAKA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 • BALÇOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 • BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 • KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 • SURİYE UYRUKLULAR
 • MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
 • MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • ASKERİ ve MÜLKİ SAYMANLIKLAR
 • DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI
 • TEKNİK BÜRO KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • TESPİT VE İMAR TAKİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • KAYYIMLIK BÜROSU
 • DEFTERDARLIK KONUK EVİ GÖZETİM, DENETİM ve KOORDİNASYONU

 

 

 • PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • DEFTERDARLIK UZMANLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • MALMÜDÜRLÜKLERİ
 • SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
 • İL ACİL YARDIM PLANI BİLGİLENDİRME ve KOORDİNASYONU
 • BİNA KORUMA AMİRLİĞİNİN GÖZETİM ve KONTROLÜ
 • YEMEKHANE İŞ ve İŞLEMLERİ
 • İÇ KONTROL EYLEM PLANI (İKEP)

 

 

 

 

Hükümet Konağı C Blok Konak - İZMİR

 

Telefon: 0232 - 489 41 40

Faks: 0232 - 441 89 68