İZMİR DEFTERDARLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM SÜREÇLERİ / Atama

2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan Atama

Aylıksız İzin İşlemleri

Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik,Çekilme Ve Aylıksız İzin Talepleri

Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış

Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayışı

Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi

Öğrenim Değişikliği

Valilik  Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi

Hükümet Konağı C Blok Konak - İZMİR

 

Telefon: 0232 - 489 41 40

Faks: 0232 - 441 89 68