Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Taşınmaz Satış ve Kiralama İhale İlanı

Defterdarlığımız Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünce 19.04.2018 – 20.04.2018 tarihlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 11 adet taşınmazın satışı ve 5 adet taşınmazın kiralaması yapılacaktır.

Taşınmaz listesi  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.