Kınık Malmüdürlüğü Taşınmaz Satış İlanı

Defterdarlığımız Kınık Malmüdürlüğünce 25.04.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile taşınmaz satışı yapılacaktır.
Taşınmaz listesi  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.