696 Sayılı KHK Uyarınca İzmir Defterdarlığı ve İzmir Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlıkları Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Sürekli İşçi Kadrosuna Geçmek İsteyenlerin Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

20.11.2017 tarih ve 696 sayılı KHK’nın 127 inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sözleşmeleri kapsamında alt işverenlerce çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına alınmasına ilişkin olarak, İzmir Defterdarlığı ve bağlı hizmet binalarında temizlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Defterdarlığı Personel Müdürlüğü’ne, Torbalı Kaçak Akaryakıt Depolama Alanı’nda işçi ve güvenlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü’ne ve Vergi Denetim Kurulu’nun İzmir Grup Başkanlıklarında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’na başvuru yapanların 12/03/2018 ve 14/03/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınavlarının sonuçlarına ilişkin kesinleşmiş listeler İdarelerin ilan panolarına asılmıştır.

İlan olunur.