Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Arsa Karşılığı İnşaat İhale İlanı

Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca 25.04.2018 ve 26.04.2018 tarihlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Pazarlık Usulü ile arsa karşılığı inşaat  ihaleleri yapılacaktır.
Taşınmaz listesi  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.