Yatırım Teşvik Kapsamında İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Hazine Taşınmazları İlanı

Defterdarlığımız Balçova Emlak Müdürlüğünce, Kamu Taşınmazlarının Yatırımcılara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslar kapsamında belirlenen ve üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

Son başvuru tarihi : 07.05.2018 saat 16:00

Taşınmaz listesi ve ilan metni için tıklayınız.  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.