Ödemiş Malmüdürlüğü Kiralama İhale İlanı

Defterdarlığımız Ödemiş Malmüdürlüğünce 28.03.2018 tarihinde ekli listede belirtilen taşınmazın/taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince kiralama ihaleleri yapılacaktır.
Taşınmaz listesi  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.