İzmir Defterdarlığı / VDK İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İşlemlerine İlişkin Sınav Duyurusu

20.11.2017 tarih ve 696 sayılı KHK’nın 127 inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sözleşmeleri kapsamında alt işverenlerce çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına alınmasına ilişkin olarak, İzmir Defterdarlığı ve bağlı hizmet binalarında temizlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Defterdarlığı Personel Müdürlüğü’ne, Torbalı Kaçak Akaryakıt Depolama Alanı’nda işçi ve güvenlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü’ne ve Vergi Denetim Kurulu’nun İzmir Grup Başkanlıklarında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışanlardan İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’na başvuru yapanların başvuru durumları Valilik Makamı’nın 15/01/2018 tarih ve 3402 sayılı Oluru ile teşkil edilen Tespit Komisyonu’nca karara bağlanmış olup, başvurusu kabul edilip sınava girmeye hak kazanan adayların listesi kesinleşmiştir.

Başvuruları kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isim ve sınava giriş bilgileri listesi ve ilan metni için tıklayınız