Bornova Emlak Müdürlüğü Taşınırmal Satış İlanı

Defterdarlığımız Bornova Emlak Müdürlüğünce 19.03.2018 tarihlerinde ekli listede belirtilen taşınır/taşınırların 2886 sayılı kanunun 51/a maddesine göre taşınırmal satış ihaleleri yapılacaktır.
Taşınırmal listesi