Balçova Emlak Müdürlüğü Taşınmaz Satış, Kiralama ve İrtifak Hakkı, Kullanım İzni İhale İlanı

Defterdarlığımız Balçova Emlak Müdürlüğünce 27.03.2018 ve 28.03.2018 tarihlerinde ekli listede belirtilen taşınmazın/taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre yapılacak satış, kiralama ve 2886 sayılı kanunun 51/g maddesine göre yapılacak irtifak hakkı, kullanım izni ihaleleri yapılacaktır.

Taşınmaz listesi  

Türkiye geneli ilanlar için tıklayınız.