Özelleştirme İlanı (Şubat 2018)

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) Genel Müdürlüğü 20.02.2018 – 21.02.2018 – 28.02.2018 tarihlerinde ekli listede belirtilen taşınmazları, “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mahallesi 3535 ada, 6 parseldeki 10.720,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirmesini teminen yapılacak ihaleye ilişkin 19.01.2018 tarih ve 30306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan son teklif verme tarihi 20.02.2018 olarak belirlenmişse de anılan ihale metni ve ilgili ihale şartnamesine istinaden söz konusu taşınmazın ihalesine son teklif verme tarihi 02.03.2018 Cuma günü saat : 17:00‘ a kadar uzatılmıştır.

Taşınmaz listesi