Karaburun Taşınmaz İlanı (Şubat 2018)

 

Defterdarlığımız Karaburun Malmüdürlüğünce 28.02.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ekli listede belirtilen taşınmazın/taşınmazların satışı yapılacaktır.

Taşınmaz listesi