Kınık Malmüdürlüğü Taşınırmal İlanı (Şubat-2018)

Defterdarlığımız Kınık Malmüdürlüğünce 22.02.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre yapılacak olan Hurda Araçlarına satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

Taşınırmal listesi