Aylık arşivler: Ocak 2017

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’na ait 23 Şubat 2017 Tarihinde Yapılacak 2016/1 Dosya Numaralı Taşınmaz Mal Açık Arttırma İlanı

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/1 dosya numarasında bulunan, İzmir ili, Çeşme İlçesi,  Reisdere Mahallesi, Bahçelaki Mevkiinde bulunan 4059 ada, 5 parsel numaralı ve 1.011,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Reisdere Mahallesi Kervan Sitesinin bulunduğu 6424 sokağın güneyinde kalan sokak) ;

ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA,

BİRİNCİ İHALE: 23.02.2017 GÜNÜ SAAT 14.00 -14.10 ARASI

İKİNCİ İHALE:  23.03.2017 GÜNÜ SAAT 14.00 -14.10 ARASI yapılacaktır.

çeşme izalei şuyu 1

çeşme izalei şuyu 2

Bornova Emlak Müdürlüğü’ne ait 24 Ocak 2017 Tarihinde Yapılacak ÇAM FISTIĞI TOPLAMA İHALE İLANI

Defterdarlığımız Bornova Emlak Müdürlüğü’nce 24 Ocak 2017  tarihinde,  İzmir İli Selçuk İlçesinde bulunan Hazineye ait Kamu Kurum ve Kuruluşları taşınmazları içerisinde  bulunan mülkiyeti Hazine adına kayıtlı muhtelif sayıda çam fıstığı kozalaklarının toplanması işlemi; KgX1,00 (Birlira) TL bedelle satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

Geçici teminat  bedeli  2.000,00  (ikibin) TL dir.

-İLANI GÖRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ…çam kozalağı ihale ilanı