Aylık arşivler: Ağustos 2016

Bornova Emlak Müdürlüğü’ne ait 27 Eylül 2016 Tarihinde Yapılacak “YİVSİZ AV TÜFEĞİ” ihale ilanı

 

 

 

 

Defterdarlığımız Bornova Emlak Müdürlüğü’nce 27 Eylül 2016 tarihinde, faal durumda ve muhtelif markalı 263 adet “YİVSİZ AV TÜFEĞİ” nin satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 

 

 

-Detaylı tüfek listesi için tıklayabilirsiniz…

 

 263 Tüfek Satış İlanı 27.09.2016-0

Defterdarlığımız Karaburun Malmüdürlüğü’ ne ait 6 Eylül 2016 Tarihinde Yapılacak Taşınmaz Mal Kiralama İhale İlanı

Defterdarlığımız Karaburun Malmüdürlüğü’nce, Mordoğan ve Eğlenhoca Mahallelerinde bulunan 4 adet taşınmazın, 6 Eylül 2016 Salı günü KİRALAMA ihaleleri gerçekleştirilecektir.

-Detaylı Bilgi ve İlan resmini büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz…

karaburun kiralama ihalesi

Bornova Emlak Müdürlüğü’ne ait 1 Eylül 2016 Tarihinde Yapılacak “PLASTİK TANK, IBC TANK, SAÇ VARİL, PLASTİK BİDON ve TENEKE” ihale ilanı

Defterdarlığımız Bornova Emlak Müdürlüğü’nce 1 Eylül 2016 tarihinde, “3 adet 15 tonluk plastik tank, 21 adet 10 tonluk plastik tank, 8 adet 5 tonluk plastik tank, 1122 adet 1000 lt’lik IBC tank, 3180 adet 200 lt’lik saç varil, 250 adet 15-20-30-60 lt’lik plastik bidon, 3600 adet 18-20 lt’lik teneke” nin satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a Maddesi uyarınca satışı yapılacak taşınır mallar ihalesine katılacak isteklilerin;

 

14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre “Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisans Belgesi” olan özel ve tüzel kişiler girebilecektir.

 

 

 

 

-İlanın büyük halini görmek için resmin üzerine tıklayabilirsiniz.

 

 

bornova emlak 1.9.2016 ilan

YATIRIM KAPSAMINDA İRTİFAK HAKKI TESİSİ

YATIRIM1

 

Defterdarlığımız’ca;

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3’üncü maddesi ve 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında” mülkiyeti Hazine adına kayıtlı Aliağa, Bayındır, Menderes, Selçuk ve Torbalı İlçelerinde bulunan toplam 10 adet taşınmaza 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir. Son başvuru tarihi 18 EKİM 2016 SALI GÜNÜ SAAT 16:00 dır.

Söz konusu taşınmazların cinsi, yüzölçümü, imar durumu, rayiç değeri gibi ayrıntıları ile  “teşvikten yararlanacak yatırımcılar, teşvikten yararlanma şartları, başvuru şekli ve yeri” gibi hususları öğrenmek için aşağıdaki resmin üstüne tıklayabilir, KIRMIZI RENKLİ TAŞINMAZ NUMARALARININ ÜSTÜNE TIKLAYARAK DA HANGİ TAŞINMAZIN NEREDE OLDUĞUNU GÖREBİLİRSİNİZ.

yatırım+teşvik+ilan+metni-0

yatırım+teşvik+ilan+metni-1

yatırım+teşvik+ilan+metni-2