- - - - Defterdarlığımız Bornova Emlak Müdürlüğü’nce 24 Ocak 2017  tarihinde,  İzmir İli Selçuk İlçesinde bulunan Hazineye ait Kamu Kurum ve Kuruluşları taşınmazları içerisinde  bulunan mülkiyeti Hazine adına kayıtlı muhtelif sayıda çam fıstığı kozalaklarının toplanması işlemi; KgX1,00 (Birlira) TL bedelle satış ihalesi gerçekleştirilecektir. Geçici teminat  bedeli  2.000,00  (ikibin) TL dir. - -...

img